Wednesday, 14 July 2010

HARUS LEBIH KUAT!!"Orang yang paling banyak mengalami ujian (bala) ialah para Anbiya', kemudian yang lebih mulia, kemudian yang lebih mulia. Seseorang diuji mengikut agamanya. Jika dia kuat berpegang dengan agamanya maka ujiannya adalah hebat(kuat). Jika agamanya lembut maka ujian adalah mengikut kadar agamanya itu. Ujian akan terus menimpa seseorang sehinggalah dia membiarkannya berjalan bebas di atas muka bumi".
(diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan at-Tarmizi)


saya harus lebih KUAT!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...